Jonge meisjes

Na de school: een beroep voor de armsten onder de jonge meisjes, Een alternatief voor gewone huishoudelijke jobs

BIJ GEBREK AAN MIDDELEN KUNNEN DE INSTELLINGEN DIE DE STRAATMEISJES OPVANGEN HEN MAAR EEN BEPERKTE KEUZE AAN BEROEPSOPLEIDINGEN AANBIEDEN.

Er worden bijna uitsluitend opleidingen aangeboden voor huishoudelijke jobs. Aldus hebben deze meisjes, wanneer zij deze instellingen verlaten, weinig troeven in handen en riskeren zij geen werk te vinden. Opnieuw op straat en dikwijls met kinderen erbij. Teneinde deze leegte te vullen heeft het BCWK in 1997 het fonds „BECAMOS* „ opgericht. Dit fonds is bestemd om hogere technische studies te bekostigen (die betalend zijn in Colombia) en deze jonge meisjes in staat te stellen een beroep uit te oefenen als: secretaresse, informatica, verpleegster, boekhoudster, maatschappelijk werkster, industrieel naaister enz.

STUDENTEN BEGELEIDEN

Het unieke van deze formule is dat er door het BCWK “BECAMOS” comités gevormd worden van jongeren afkomstig uit opvangtehuizen of uit extreem arme middens en deze te begeleiden in hun studiekeuze, ze op te volgen en ze tijdens hun ganse loopbaan te steunen, ze tenslotte te helpen bij hun stage en bij hun zoektocht naar werk. Dankzij deze methode is het faalpercentage opmerkelijk laag. Momenteel zijn er 7 comités (2 in Bogotá, 1 in Barranquilla, evenals 1 in Medellin, Tulua, Armenië en Cartagena ). Allen streven om kwetsbare meisjes te helpen. Afhankelijk van de locatie worden al de studenten geëvalueerd en nadien gericht op een bepaalde sector van de werkgelegenheid. Universiteiten of onderzoekscentrums voor werk (meestal in verband met de National leerdienst, “SENA” ) bieden cursussen die aan lokale behoeften voldoen.

Premies toestaan en deze opvolgen is een proces dat gedurende de hele looptijd van het programma gevolgd moet worden (2-3 jaar). Zonder comités zou het onmogelijk zijn. Ondanks het comité soms problemen ondervindt als gevolg van de niet-beschikbaarheid van hun leden of met betrekking tot de continuïteit in de financiële steun, zijn de tekens van succes van het programma werkelijk vatbaar: spontane bijeenkomsten van de meisjes,

bewustwording van de jonge meisjes over hun nieuwe rol in de samenleving, lokale initiatieven voor recycleren en communicatie, het verkrijgen van andere subsidies buiten die van Becamos

* Becamos betekent in het Spaans: „wij geven een beurs“

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner