Onze Vereniging

Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn

Een toekomst voor elk kind

Nadine de Neve ziet het nog voor zich, die avond toen ze een restaurant verliet in Bogotá en struikelde over kartonnen dozen. Een schok ging door haar heen toen ze er kleutertjes in vond die wachtten op tafelresten ! Het was in februari 1973… Zij ontdekte de totale armoede van verwaarloosde kinderen. Terug in België wilde ze iets doen, haar vrienden er bij betrekken… Zij besefte toen niet de respons die ze zou krijgen !

Dank zij het BCWK hebben vandaag in Colombia duizenden van de allerkleinsten zorg en bescherming gekregen; jongeren (meisjes en jongens) werden weggehaald van straat of van het werk in de steenkoolmijnen en werden onthaald, opgevoed en voorbereid op het uitoefenen van een beroep; gehandicapte kinderen werden medisch behandeld. In totaal bedraagt de verleende hulp bijna 8.000.000 Euro.

Het BCWK heeft zich ertoe verbonden locale verenigingen te zoeken en te ondersteunen die zich bezighouden met hulp aan kinderen in nood. In nauwe samenwerking met deze verenigingen is het B-CWK getuige van hun werkwijze en hun grenzeloze toewijding evenals van hun ernst en hun efficiëntie.

HOEVER STAAN WE NA AL DEZE INSPANNINGEN?

Al zijn de levensomstandigheden verbeterd, toch blijft het land verder verwikkeld in interne moeilijkheden die het ten gronde richten. Families, op de vlucht voor de gewapende conflicten, zijn dikwijls vereenzaamd en berooid. Ze komen de massa’s in de randsteden vervoegen, onbekwaam om in hun levensonderhoud en de opvoeding van hun kinderen te voorzien. Bij deze drama’s zijn de kinderen de eerste slachtoffers.

Deze kinderen zijn het Colombia van morgen. Wij willen hen een beter leven garanderen opdat zij, op hun beurt, dit mooie land zouden kunnen redden…

Dank om ons hierbij te helpen

Nadine de Neve

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner