Nieuws

Brief van de Voorzitter

November 2019

Beste Vrienden,

Ons belangrijkste doel voor de kinderopvangcentra in Villavicencio en Titiribi, was de ontplooiing en de versterking van de vorming van het personeel zowel voor de pedagogische programma’s voor de kinderen als voor vormingsateliers voor de ouders van onze kinderen en de vorming van het keukenpersoneel op gebied van voeding en hygiëne.
Wij hebben de contacten met andere lokale organisaties vergroot om elkaar wederzijds te helpen in de steeds moeilijkere situatie om met het Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) samen te werken. Zij financieren een deel van onze operationele kosten.
Het totaal aantal kinderen die we verwelkomen was dit jaar stabiel, 240 kinderen in Villavicencio en 162 in Titiribi.
We blijven ons uiterste best doen in onze strijd met het ICBF om ons 60 extra kinderen toe te vertrouwen, na de vergrotingswerken in Villavicencio.

In Brussel organiseerden we een benefietconcert van Colombiaanse muziek op klassieke muziekinstrumenten, volledig ten gunste van deze twee centra. Ongeveer 330 gasten waren aanwezig en het concert bracht meer dan 30.000 euro netto winst op. We kregen vele lovende woorden over de sfeer van de avond en de muziek.
We danken hierbij nogmaals alle deelnemers, de sponsors en de leden van het erecomité voor hun generositeit en de vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet bij de organisatie van dit mooie succes.

Beursstudenten, kinderen, opvoeders, … allen hebben uw steun nodig, help ons om onze acties verder te zetten, wij danken u voor uw kostbare hulpverlening.

Didier Blondeau
Voorzitter