Kinderarbeid

NABIJ MEDELLIN LOPEN DE SLECHT GESTUTTE GANGEN VAN DE ARTISANALE STEENKOOLMIJNEN TOT 350 METER DIEP IN DE BERGFLANKEN. DOOR DE MISERIE WORDEN VELE JONGEREN GENOODZAAKT ER TE GAAN WERKEN.
SINDS 1995 ONDERNEEMT HET BCWK SAMEN MET DE SALESIANEN MET VRUCHT ACTIES OM DEZE REGIONALE GEWOONTE DEFINITIEF UIT TE ROEIEN.

DREIGING TOT BOYCOTT

Nauwelijks 8 jaar oud en reeds sleuren ze zware bakken steenkool doorheen lange nauwe gangen, steken ze de ertsen in zakken of brengen ze voedsel aan. Vanaf hun 14 jaar kappen ze met houweel steenkool uit in de diepte. Dit afmattend en gevaarlijk werk brengt hen een kruimelloon op van 2.000 tot 5.000 peso’s (0,70 tot 1,75€) per dag werk van 8 uur. En natuurlijk geen sociale zekerheid.

Als deze toestand in 1992 door de media wordt aangeklaagd veroorzaakt dit een kreet van verontwaardiging. De regering trekt zich dit aan en gelast het Ministerie van Volksgezondheid met een onderzoek. In 1994 ondernemen de Paters Salesianen een actie en doen een beroep op het BCWK. In 1995 starten beide partners het programma „ EMC“ op, waarbij de betrokken families, gemeenteraadsleden, departementele autoriteiten en de ministeries van Volksgezondheid en Energie worden samengebracht. De doelstelling is niet enkel de kinderen uit de mijnen te halen maar tevens hen en hun naasten een integrale noodzakelijke hulp te verlenen: ondervoeding wegwerken, bijbrengen van hygiëne en gezondheidszorg, verbeteren van de scholing, sociale en psychologische hulp aan families die leven als parias.

Daarbij komt dat, dankzij de opening van technische opleidingsateliers, dit programma een beroepsvorming mogelijk maakt en begeleiding biedt bij het zoeken naar werk of bij het opstarten van een micro-onderneming.

MENTALITEITSVERANDERING

Vanaf 1997, en dit gedurende 5 jaar, wordt dit project medegefinancierd door de Europese Unie, het BCWK en de locale partner. Het blijkt een waar succes te zijn:
800 jongens worden uit de mijn gehaald en men komt tegemoet aan 1000 andere kinderen en 850 mijnfamilies. Nochtans komt het erop aan deze traditie van kindermijnwerk volledig te doen verdwijnen en indien mogelijk van dit project een piloot-project te maken voor al de mijnregio’s in Colombia. Naar aanleiding van dit geslaagd experiment en op verzoek van het BCWK heeft de Europese Unie aanvaard dit consolidatieprogramma voor de steenkoolmijnkinderen te co-financieren voor een nieuwe periode van vijf jaar.