Er weer bovenop komen

Opvang en liefde voor een kind dat anders is

Toen het BCWK in 1986 op zoek was naar een plaatselijke partner om hulp te bieden aan de getroffenen van Armero (vulkaanuitbarsting in 1985), komt het in contact met CIREC, het Colombiaans Centrum voor fysiotherapie, opgericht te Bogotá in 1976. Het beslist dan de toestellen voor gehandicapte kinderen afkomstig uit zeer arme families te financieren via het toekennen van beurzen. In 1990 doet het mee aan de uitbouw van een opvangpaviljoen voor kinderen die in behandeling zijn.

Drugs, inteelt, alcohol, geweld… De oorzaak van handicap bij kinderen kan zeer gevarieerd zijn. Wanneer ze verstoten worden overleven deze kinderen nauwelijks. Sinds 1990 is er een Spaanse zuster, Valeriana Garcia die hen opvangt in een tehuis dat ze „Luz y Vida“ (licht en liefde) heeft genoemd. Haar actieveld omvat verlaten kinderen, mentaal gehandicapten of misvormden die zij op straat vindt of die haar worden toevertrouwd door het „Bienestar Familiar“ (Ministerie voor Volksgezondheid en Familie). Sinds 1995, dankzij de ingezamelde giften, is de zuster erin geslaagd haar tehuis uit te breiden en aan te passen aan de therapeutische zorgen evenals aan de gespecialiseerde opvang. Zij heeft zich omringd met competent personeel. Vandaag worden er 250 kinderen opgevangen en verzorgd, waarvan de helft er dag en nacht verblijft.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner