Geschiedenis

OBCE-BCWK : Levensweg van een werk

1973-1983 :
In het begin bestond de caritatieve hulp voornamelijk uit peterschappen
geinvesteerd bedrag : € 750.000,

1984-1993 :
Op weg naar samenwerking – het BCWK gaat de weg op van projecten in co-financiering met het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking ( ABOS)
geinvesteerd bedrag : € 2.250.000

1984-2005 :
Met de hulp van E.U. vangt het BCWK het project aan voor hulp aan de kinderen uit de steenkoolmijnen
geinvesteerd bedrag : € 5.000.000

2014 :
We hebben een zusterorganisatie opgericht in Colombia, UMABARI (“rijzende zon” in een oud lokaal dialect) teneinde de opvolging van ons werk op het terrein te verbeteren. Deze werd officieel erkend door het ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

Het Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (BCWK) heeft tot doel het verlenen van hulp aan jongeren in nood in Colombië. Zij verschaft peterschaps beurzen bestemd voor privé-instellingen die hulp verlenen aan straatkinderen en mishandelde kinderen. Om de kwaliteit van de door deze instellingen genomen initiatieven te verbeteren en kracht bij te zetten, onderneemt het B-CWK eveneens gerichte acties (organiseren en uitrusten van technische ateliers, van sportinrichtingen, van lokalen voor culturele opvoeding, ter beschikking stellen van opvoeders, organiseren van cursussen voor hogere technische opleiding van meisjes). De werking gebeurt enerzijds in nauw overleg met Colombiaanse instellingen hiervoor gekozen op basis van hun efficiëntie, hun rendement en nauwgezet beheer. Voor elk gemeenschappelijk programma moet hun eigen financiële inbreng minstens 10% bedragen van het totale budget.
Anderzijds realiseert het BCWK projecten in co-financiering met de Belgische regering of met de Europese Unie, die kunnen fungeren als pilootprojecten voor overige gedeelten van het land. Zo kon de vereniging b.v. met de E.U. een programma opstarten lopende tot 2008 voor het verlenen van hulp aan kinderen uit de steenkoolmijnen en met als doel een alternatief leven te bieden aan deze jongeren, slachtoffer van de plattelandsmiserie (meer dan 1000 onder hen konden tot op heden op die wijze worden onttrokken aan het werk in de mijnen). Het bedrag dat de Europese Unie aldus bijdroeg bij wijze van co-financiering was gelijk aan drie maal de bijdrage van het BCWK.
Het gemeenschappelijk project tussen het BCWK/partner is het voorwerp van een contract waarin de verantwoordelijkheid van eenieder duidelijk wordt omschreven.
Ieder jaar gaat een beheerder van het BWK naar Colombia om ter plaatse het verloop van de ondernomen acties te evalueren en te rapporteren aan de raad van bestuur. De ge-cofinancierde projecten zijn het voorwerp van een audit door een expert.

2020 :
In navolging van een aantal positieve  ervaringen met de Koning Boudewijnstichting, besluit Obelco in 2020 om zich volledig bij hen aan te sluiten om al de projecten in Colombia op lange termijn te consolideren.
Vandaag geeft deze samenwerking ons toegang tot de cofinanciering van de Belgische Staat en van de Europese Commissie met behoud van onze eigen identiteit. Het laat ons eveneens toe een aantal besparingen op administratief vlak te maken, en biedt ons de voordelen van de begeleiding van een organisatie waarvan de omvang aanzienlijk groter is dan de onze.

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen. Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn sociale rechtvaardigheid & armoede, gezondheid, erfgoed en cultuur, maatschappelijk engagement, Afrika, Latijns-Amerika, Azië, onderwijs en ontwikkeling van talenten, Europa, klimaat en milieu en biodiversiteit.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Met haar uitgebreide ervaring in projectbeheer en fondsenwerving, zal de KBS ons helpen de forfaitaire belastingvermindering voor giften veilig te stellen. Elke gift vanaf 40 euro per jaar geeft recht op een fiscaal attest.

Gift d.m.v. overschrijving op rekening van onze partner:
Koning Boudewijnstichting
BE10 0000 0000 0404
Met mededeling: *** 0 2 0 / 1 0 2 0 / 0 0 0 1 3 ***
BIC: BPOTBEB1

Nieuw! Snelle online gift door op volgende link te klikken

Fiscale vrijstelling vanaf 40€
Geniet van een  belastingvoordeel van 45% !

 

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner