Peterschappen

PETERSCHAP : LEIDRAAD
Onderhoud met Nadine de Neve en Anne de Lichtervelde

Waarin bestaat een peterschap bij het BCWK?
Door het peterschap van een kind op zich te nemen verbindt men zich ertoe mee bij te dragen tot het materieel ten laste nemen van dat kind en dit, als het enigszins kan, zo lang als nodig is opdat het zijn opleiding kan beëindigen. Zo helpen we er meer dan duizend per jaar. Ze worden opgevangen in gespecialiseerde instellingen waarvan we hebben kunnen nagaan of ze voldoen wat betreft toewijding, competentie en efficiëntie.

U vraagt dus vooral een financiële bijdrage?
Inderdaad, wij vragen aan de peter een bijdrage in de kosten van het kind, voor zijn voeding en verzorging wanneer het in één van onze kinderdagverblijven vertoeft; zijn verblijf, kleding en didactisch materiaal wanneer het is opgenomen in een tehuis voor straatkinderen; of nog het monitoraat en atelierkosten wanneer het verblijft in een instelling voor beroepsvorminpleiding. Het BCWK staat garant dat de giften goed worden besteed. Ieder jaar gaat er immers iemand van ons naar Colombia om hierop toe te zien.

Is er bij het peterschap ook ruimte voor betonen van affectie?
Ja, peterschap is er ook, voor zij die het wensen, om een kind affectief ten laste te nemen, er af en toe mee te communiceren. Voor de kleinsten of jongeren die door hun familie zijn verwaarloosd en die de wens te kennen geven aan de instelling, is deze bijkomende morele steun van essentieel belang. De peter of meter ontvangt van het kind een gegevensfiche, en in het geval het gaat om een petekind dat een opleiding volgt ontvangt de peter of meter regelmatig een verslag over zijn vorderingen.

Betekent zulk gepersonaliseerd peterschap geen te vergaand engagement?
Wel, enkele woorden of foto’s volstaan ! De foto’s van de peter worden opgehangen in de slaapzaal ! En denk niet dat de taal een drempel zou zijn, het secretariaat van het BCWK kan de vertalingen op zich nemen. Wij zouden zo tal van namen van peters kunnen opsommen die met hun petekind blijven communiceren terwijl het reeds lang de instelling waar het verbleef heeft verlaten ….

Geldt dit ook voor de jonge meisjes van “Becamos”?
Voor de studiebeurzen van de jonge „Becamos“ meisjes is het engagement financieel en, zo mogelijk, affectief. Men neemt dit engagement op zich voor de duur van drie jaar teneinde hen een volledige opleiding te waarborgen. Hier is een regelmatig persoonlijk contact wenselijk omdat deze jonge meisjes het nodig hebben zich gesteund en aangemoedigd te voelen bij hun vorderingen maar ook geëngageerd ten opzichte van hun peter of meter.