Straatkinderen

Van de straat naar de schoolbanken. Het begeleiden van de “gamines”

Recht op opvoeding

NA EEN EEN TIJD VAN AANPASSING GEVOLGD DOOR EEN DEGELIJKE VORMING, KRIJGEN DE STRAATKINDEREN “GAMINES“ EEN BASIS VOOR EEN WAARDIG LEVEN.

Te veel ellende, de onstabiliteit van hun familiale omgeving en mishandeling zijn de oorzaak van het fenomeen van de „gamines“ in de grootsteden. De kinderen zwerven door de straten, bedelen, stelen, drogeren zich met goedkoop spul zoals schoenmakerslijm of benzinedampen… Met de jaren zijn de Salesianen specialist geworden in het opvangen van deze „gamines“. Dankzij een pragmatische en stapsgewijze rehabilitatiemethode, helpen ze deze jongeren hun waardigheid terug te vinden en een plaats te geven in de samenleving.

OPVOEDEN EN BEGELEIDEN

Op dit gebied is in het bijzonder de „CIUDAD DON BOSCO“ in Medellin een echt voorbeeld geworden voor Latijns Amerika. Duizend tweehonderd jongeren worden er opgevolgd. Ze krijgen er tegelijkertijd een morele opleiding, een schoolopleiding en een beroepsopleiding. Driehonderd jongeren verblijven er op internaat. In Armenia houdt de „HOGAR JUAN BOSCO“ zich op een kleinere schaal bezig met dezelfde activiteit: daar verblijven tweehonderd jongeren.

In Medellin werkt het BCWK reeds sinds 1987 samen met het werk van de Salesianen; in Armenia sinds 2000. Ze kent er peterschapsbeurzen toe aan jongeren en financiert er gerichte projecten ter verbetering van de pedagogische infrastructuur. Dankzij deze methode en in voortdurende dialoog met haar partners, is het erin geslaagd de kwaliteit van de verleende opvoeding te verbeteren.