Kindslachtoffers

De Familie en de kinderen.
Eerste slachtoffers van de gewapende conflicten.

Gegijzeld in het hart van het Colombiaanse conflict is het voor de landelijke bevolking onmogelijk hun lapje grond verder te blijven bewerken. Zij hebben geen andere keuze dan alles te verlaten en te vluchten naar de steden. Dikwijls blijven jongeren achter, jongens of meisjes, die de rangen van het geweld gaan vervoegen. Vandaag leven er zo duizenden families verlaten en berooid samengepakt aan de rand van de grootsteden in rommelige krot- woningen. Zonder overlevingsmiddelen moeten ze vechten tegen honger en onmenselijke levensomstandigheden. De plaatselijke bevolking laat hen gewoon links liggen. En zo gebeurt het dat de kinderen, op zoek naar voedsel en bezigheid, volledig aan zichzelf overgelaten, de benepenheid van hun woonst of de wanhoop van hun ouders verlaten. Voor hen is het leven herleid tot de eenvoudigste vorm, namelijk overleven.
Anderen komen al dan niet uit vrije wil terecht in de guerrilla of in paramilitaire milities. Hun lot is niet benijdenswaardiger. Misschien hebben ze wel de zekerheid van regelmatig gevoed te worden maar ze kennen daarom niet minder geweld, leed, uitputting en vernederingen. Voor hen is overleven herleid tot zijn eenvoudigste vorm, namelijk door te doden.

DE NOODZAAK VAN REÏNTEGRATIE: EEN TOTALE ONDERNEMING

Het is nu dat we moeten handelen: lichamelijke verzorging, de harten troosten, geestelijke voeding en voorbereiding van de toekomst.
Het B-CWK verstrekt hulp aan de kinderopvangcentra die zich ontfermen over de allerkleinsten en de ontwortelde families.
Het ondersteunt eveneens de opvangcentra gelast met de sociale reïntegratie van jongeren die zijn weggelopen van bij de opstandelingen of die zijn gevangen genomen door het reguliere leger. De ondernomen actie moet sluitend zijn. Want terwijl deze jongeren voornamelijk nood hebben aan voeding, verzorging en een dak boven hun hoofd, hebben velen onder hen evenals hun familie nood aan psychologische begeleiding. Het geweld heeft hen zodanig getraumatiseerd dat dit diepe sporen heeft nagelaten.

Het B-CWK en zijn Colombiaanse medewerkers zijn ervan overtuigd dat eens deze jongeren terug basiswaarden meekrijgen, dat zij van een aangepaste opvoeding kunnen genieten en zij voorbereid worden tot het uitoefenen van een beroep, dat zij nieuwe horizonten voor zich zullen zien opdagen. Opgevangen worden met liefde doet deze kinderen herleven ! Aanvaard worden en zich nuttig voelen binnen de samenleving zal hen overtuigen van hun recht op leven.