Colombia

EEN SOCIALE KLOOF ALS ERFENIS VAN HET KOLONIALISME, GEWELD VAN DE GEWAPENDE CONFLICTEN, DRUGSHANDEL, CORRUPTIE EN MISERIE…. COLOMBIA HEEFT TE KAMPEN MET VELE PLAGEN.

Vanuit het verleden is een grote sociale ongelijkheid blij- ven bestaan. Het geweld dat hierdoor reeds jarenlang bestaat is nog eens verdubbeld door de drugshandel. De prijs die voor deze binnenlandse onlusten moet worden betaald is niet mals
(2% van de groei van het jaarlijks BNP). Het ondermijnt het land dat er niet toe komt de totaliteit van haar bevolking een waardig levensniveau of opvoeding te verzekeren. Op dit territorium met een ingewikkelde topografie, heeft de Colombiaanse staat de grootste moeilijkheid om haar rol te vervullen als borg voor orde en veiligheid van haar inwoners.

IS ALLE HOOP DAAROM VERLOREN?
Dit is moeilijk te geloven wanneer men de uitzonderlijk rijkdom van de natuur en de cultuur van dit land ontdekt. Vooral wanneer men de voornaamste macro-economische cijfers overloopt en in elke onderneming de waaier van competentie en het dynamisme van de Colombianen vaststelt. De voornaamste steden hebben degelijke en goedwerkende industrieën tot stand zien komen die hen ertoe in staat stellen beroep te doen op
internationale kredieten.
Talrijk zijn ook de mannen en vrouwen die zich met succes inspannen om het lot der minstbedeelden te verbeteren.
Waar moet je anders de oorzaak van al die chaos gaan zoeken, dan bij die grote massa die aan haar lot is overgelaten, wanhopig op zoek naar overleving?

MIKKEN OP DE TOEKOMSTIGE GENERATIE
Het BCKW richt zich tot de jongeren. Teneinde te voorkomen dat ze in dezelfde impasse terechtkomen als de ouderen, wil het ertoe bijdragen hen die middelen te bezorgen die hen ertoe in staat stellen een toekomst te verzekeren voor zichzelf en zodoende ook voor Colombia. Eens opgevoed en opgeleid kunnen ze dan, naar het voorbeeld van anderen economische actoren, een economische rol spelen. De nieuwe uitwisselingskanalen die aldus tot stand komen stellen een ganse bevolkingslaag, die vandaag aan de grond zit of zich in de criminaliteit bevindt, ertoe in staat te voorzien in haar bestaan en een bestaansreden te vinden.